Årsmøtet i Abildsø IL avholdes 18.03.2021 kl. 19:30.

Inntil videre planlegger vi med at det blir gjennomført som et Teams møte. De som ønsker å delta bes derfor sende epostadresse til post@abildsoil.no for registrering.

Medlemmer over 15 år som har betalt kontingent har stemmerett.

Dokumenter til årsmøte:

Med hilsen

Svein Dahl
Styreleder
Abildsø IL