Det innkalles med dette til årsmøte i Abildsø IL tirsdag 5. mai kl. 20:00. Årsmøtet avholdes digitalt på Teams. Alle medlemmer som har fylt 15 år og betalt kontingent for 2019 er stemmeberettigede. For å kunne delta på årsmøtet må deltagerne registreres. Ber derfor om at de som vil delta sender navn og epostadresse til post@abildsoil.no snarest mulig, senest 3 mai.

Her er Abildsø IL sin Årsmelding for 2019.

Med hilsen

Svein Dahl
Abildsø IL