logo3 gold2

Banen er delt i 4. A er nærmest garderoben, D er lengst vekk fra garderoben. 

Treningstidene er oppdatert 3/4-2018 og gjelder inntil videre.
Ansvarlig for treningstider er Sportslig utvalg/Christian Falao
  • Det kan bli satt opp nye kamper på kunstgresset, både av klubben og kretsen. De går foran trening. Følg derfor med på hjemmesiden og fotball.no
  • Kamper som er satt opp på gresset og som ikke kan gjennomføres hvis banen blir stengt kan også flyttes til kunstgresset og går da foran trening. 
  • Om man ønsker å flytte en kamp til et annet tidspunkt (uten å gå via kretsen) må dette gjøres til et tidspunkt man har treningstid på kunstgresset, eller etter avtale med de som blir berørt. 

Disse kan slå på lyset:
Pål Sjønnesen tlf. 90624396
Mads Tveit tlf. 41221993
Trygve Kvarme tlf. 46409781

Ingen andre har denne muligheten. En av disse må kontaktes hvis lyset ikke er på ved behov.
Vi slukker lyset 30 minutter etter oppsatt treningstid slutt. Husk at av hensyn til naboene skal alle aktiviteter være avsluttet senest kl. 22.00. Kl 22.15 slukkes lyset automatisk

 Kunstgresset:

Dag: Tid: A B C D
Mandag 1700-1810 G10/2008 G10/2008 G11/2007 G11/2007
Mandag 1810-1920 J12-13/2006-05 J12-13/2006-05 J9/2009 G12/2006
Mandag 1920-2030        
Mandag 2030-2200     Old Boys Old Boys
           
Tirsdag 1730-1830 J11/2007 G9/2009  J8/2010  GJ5/2013
Tirsdag 1830-2000 G14/2004 G14/2004 G13/2005 G13/2005
Tirsdag 2000-2200 G19/A-laget G19/A-laget    
           
Onsdag 1700-1810    G6/J6/2012  J7/2011  G7/2011
Onsdag 1810-1920 G13/2005 G13/2005  G8/2010  
Onsdag 1920-2030 G11/2007 G11/2007 G12/2006 G12/2006
Onsdag 2030-2200 G19/A-laget G19/A-laget    
           
Torsdag 1700-1810 G11/2007  G11/2007 G12/2006 G12/2006
Torsdag 1810-1920 G10/2008 J11/2007 G13/2005 G13/2005
Torsdag 1920-2030 J12-13/2006-05 J12-13/2006-05 G14/2004 G14/2004
Torsdag 2030-2200 G19/A-laget G19/A-laget  G19/A-laget  G19/A-laget
           
Fredag          
           
Lørdag          
           
Søndag 1730-1900 G11/2007 G11/2007 G12/2006 G12/2006
Søndag 1900-2030 G14/2004 G14/2004    
Søndag 2030-2200 G19/A-laget G19/A-laget G19/A-laget G19/A-laget

 

 

 Inne på skolen:

INNETRENING 2017/2018
ØVRE GYMSAL MOBILÅPNING AV DØRA
TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
17-18 G10/2008 BALLETT G11/2007 BALLETT  
18-19 G11/2007 BALLETT GJ6/2012 BALLETT  
19-20 TRIM BALLETT TRIM BALLETT  
20-21   BALLETT   BALLETT  
           
NEDRE GYMSAL MOBILÅPNING AV DØRA
TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1700-1800 J7/2011 G10/2008 J11/2007 J9/2009  
1800-1900 J11/2007 J8/2010 G8/2010 G7/2011  
1900-2000 G12/2006 J12/2006 G13/2005 G14/2004  
2000-2100 A-laget Dommerne G14/2004 Veteran  
2100-2200          

 

 


Kalender

25.09 18:00 - 19:30 Bane 3 7er
Kamp kl 1800 G 2007
28.09 18:00 - 22:00 Klubbh
Spillermøte A-lag
16.10 18:00 - 20:00 Kunstg
Engaland

Besøk oss på Facebook