logo3 gold2


Tema er: Hvordan skal barne og ungdomsfotballen drives? Hva sikter vi i mot? Lengst mulig ,flest mulig!
Ønsker at så mange som mulig har mulighet til å delta .

Med sportslig hilsen

Sportslig utvalg v/ Ole Petter 

Samarbeidspartner

Kalender

25.05 16:00 - 18:00 Klubbh
Gutter 06/07

Besøk oss på Facebook