logo3 gold2


Viktig melding til alle som bruker banene i vinter!
Banekomiteen har nå satt nye hjul på alle målene. Hjulene er stripset fast for at det skal være enkelt å flytte dem når det kommer snø. Vi ber alle om å la stripsene være på.
Gi gjerne beskjed til banekomiteen dersom du ser strips som har røket.

Samarbeidspartner

Kalender

25.05 16:00 - 18:00 Klubbh
Gutter 06/07

Besøk oss på Facebook