logo3 gold2

Til informasjon vedr. banestørrelse til 5er, 7er og 9er kamper. 
Det skal være 6 5er baner på en 11er bane. Dvs 3 baner på 1 halvdel. 
Det skal være 4 7er baner på en 11er bane. Dvs 2 baner på 1 halvdel.
Det skal være 2 9er baner på en 11er bane. Dvs 1 bane på 1 halvdel. 

Femmerfotball, 7–10 år, 20 x 30 meter.
(pressfri sone til midtstreken)

Sjuerfotball, 11–12 år, 30 x 50 meter.
(pressfri sone til midt på egen banehalvdel)

I 2011 vedtok Forbundsstyret og Kulturdepartementet nye regler for sikkerhetssoner rundt spilleflatene på fotballbaner. For små spilleflater (mindre enn 45 x 90 m) skal det være minimum 3 m sikkerhetssone rundt hele den benyttede spilleflaten. For større spilleflater (45 x 90 m eller over) er reglene uendret – sikkerhetssonen skal være minst 5 m bak mållinjene og 4 m utenfor sidelinjene.

Samarbeidspartner

Kalender

Ingen hendelser

Besøk oss på Facebook