Nye treningstider på kunstgresset fra og med mandag 5/11-2018.

Banen er delt i 4. A er nærmest garderoben, D er lengst vekk fra garderoben. 

Treningstidene er oppdatert 25/11-2018 og gjelder trening på kunstgresset samt inne i gynmsalene på Abildsø skole.
Ansvarlig for treningstider er Sportslig utvalg/Christian Falao

  • Det kan bli satt opp nye kamper på kunstgresset, både av klubben og kretsen. De går foran trening. Følg derfor med på hjemmesiden og fotball.no
  • Kamper som er satt opp på gresset og som ikke kan gjennomføres hvis banen blir stengt kan også flyttes til kunstgresset og går da foran trening. 
  • Om man ønsker å flytte en kamp til et annet tidspunkt (uten å gå via kretsen) må dette gjøres til et tidspunkt man har treningstid på kunstgresset, eller etter avtale med de som blir berørt. 

Disse kan slå på lyset:
Pål Sjønnesen tlf. 90624396
Mads Tveit tlf. 41221993
Trygve Kvarme tlf. 46409781

Ingen andre har denne muligheten. En av disse må kontaktes hvis lyset ikke er på ved behov. Vi slukker lyset 30 minutter etter oppsatt treningstid slutt. Husk at av hensyn til naboene skal alle aktiviteter være avsluttet senest kl. 22.00. Kl 22.15 slukkes lyset automatisk

 Kunstgresset:

Dag:Tid:ABCD
Mandag1700-1810J-2011   
Mandag1810-1920G-2008G-2008J-2009 
Mandag1920-2030J-2005/06J-2005/06G-2006/07G-2006/07 
Mandag2030-2200A-lagetA-lagetOld BoysOld Boys
      
Tirsdag1700-1810 G-2009  G/J-2013
Tirsdag1810-1920J-2007J-2004 J-2010 
Tirsdag1920-2030G-2004/05G-2004/05G-2004/05  G-2004/05
Tirsdag2030-2200    
      
Onsdag1700-1810 G/J-2012G-2011 
Onsdag1810-1920G-2006/07G-2006/07G-2006/07G-2010 
Onsdag1920-2030J-2005/06J-2005/06G-2002G-2002
Onsdag2030-2200    
      
Torsdag1700-1810    
Torsdag1810-1920G-2008J-2007G-2006/07G-2006/07
Torsdag1920-2030J-2005/06J-2005/06G-2004/05G-2004/05
Torsdag2030-2200A-lagetA-lagetA-lagetA-laget
      
Fredag     
      
Lørdag     
      
Søndag1730-1900    
Søndag1900-2030G-2004/05G-2004/05 G-2004/05G-2004/05
Søndag2030-2200    

 Inne på skolen:

INNETRENING 2018/19
ØVRE GYMSALMOBILÅPNING AV DØRA
TIDMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
17-18G10/2008BALLETTG9/2009BALLETT 
18-19G/J-2013BALLETTG/J6/2012BALLETT 
19-20TRIMBALLETTTRIMBALLETT 
20-21 BALLETT G12/2006BALLETT 
      
NEDRE GYMSALMOBILÅPNING AV DØRA
TIDMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
1700-1800J7/2011J8/2010   
1800-1900 G11/2008G/J 2013G8/2010G7/2011 G9/2009
1900-2000G12/2006 J2007 G11/2008J9/2009 
2000-2100   J-2005/06Veteran 
2100-2200   Dommere