Instruks dommeransvarlig

  • Oppfølging av klubbens dommere, ressursperson til krets for informasjon og utvikling.
  • Holde kurs for nye dommere etter behov.
  • Kan få praktisk dømming
  • for klubblag gjennom sesongen