Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Abildsø IL torsdag 23.09.2021 kl. 18:00 i klubbhuset.

Se alle dokumentene til årsmøtet her:

Bakgrunnen for møtet finnes i innkallingen og saksfremlegget.

For å ha stemmerett på årsmøtet må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde laget kontingent.

Med hilsen

Mads Georg Tveit
Styreleder
Abildsø IL