Ekstraordinært Årsmøte i Abildsø IL ble avholdt 28.06.2021 kl. 18:00 i klubbhuset.

Se alle dokumentene til årsmøtet her:

Bakgrunnen for møtet finnes i innkallingen.

Med hilsen

Mads Georg Tveit
Styreleder
Abildsø IL