Bakgrunn for krav om Fair play-ansvarlig:

Fair play er grunnfjellet i fotballens verdier og skal gjennomsyre alt vi gjør på alle nivåer. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen. For å ha et konstant fokus og systematikk i arbeidet skal klubben ha en plan for Fair play-arbeidet og en ansvarlig for implementering.
Som en Kvalitetsklubb skal klubben ha én person som innehar rollen Fair play-ansvarlig og vedkommende skal ha en instruks.

Stillingsinstruks for Fair play-ansvarlig i AIL:

  1. Overordnet ansvar for implementering av klubbens Fair play-plan.
  2. Kjenne til klubbens verdisett og organisering.
  3. Være en rådgiver for trenere og lagledere i Yngres og se til at de følger opp klubbens Fair play-arbeid i klubbhverdagen.
  4. Kjenne til NFF’s retningslinjer for barne- og ungdomsfotball og se til at klubben overholder disse.
  5. Være klubbens fagansvarlige på Fair play saker og kontaktpunktet i forhold til temaet mot andre klubber, kretsen og NFF sentralt
  6. På vegne av styret være ansvarlig for løpende oppdatering av denne rutinen og klubbens Fair play plan.

Fair play-ansvarlig i Abildsø IL: 

Espen Bjarkholm, tlf 97977982

Publisering

Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside www.abildsoil.no