Instruks for banekomité

 • Organisere treningstider på kunstgress og gymsaler
 • Organisere kamper og cuper
 • Sørge for vedlikehold og innkjøp/bytte/reparere av mål(sjekke nettmasker, hjul og rammer)
 • Bestille klipping og oppmerking av baner(konf. park og idrett)
 • Innhente anbud på vinterdrift og være kontaktperson for utførende.
 • Ansvarlig for innkjøp av kjemikalier og mottakelse av dette
 • Oppmerking av evt. ekstra baner (bruke klubbens oppmerkingsutstyr)
 • Informere når baner er stengt ved nedbør/slitasje
 • Arrangere dugnad før sesongåpning
 • Organisering rydding av ballrom og tildele plasser.
 • Overordnet ansvar for garderober (sørge for at disse vaskes, ryddes og kontrollere at dusj,wc ol. Fungerer, innkjøp av papir og vaskemidler)
 • Generelt vedlikehold av baner (bestille sand, kontroll av kunstgress osv.)

Instruks for kioskansvarlig

 • Ha kontroll på varesortiment og innkjøp av varer.
 • Avstemme kasseutskrifter 1 gang i mnd, samt samstemme økonomi
 • Organisere vask/rydding av kiosk før/etter sesong(Dvs. rengjøre alt utstyr som kaffetrakter, vaffeljern og pølsekoker, kjøleskap etc.)
 • Organisere vaktlister(sende innkalling til lagledere)
 • Ansvarlig for nøkler og veksel.
 • Overordnet ansvar for å avstemme kasse mot varesortiment hver mnd og rapportere til kasserer hvert kvartal. 

Regnskapsfører

Abildsø IL har fordelt økonomioppgavene på to personer.

 • Den ene personen betaler alle regninger (kasserer), mens den andre fører regnskapet. 
 • Regnskapsfører skal utarbeide regnskap basert på bilag mottatt av kasserer.
 • Regnskapsfører utarbeider kvartals- og årsregnskap hvor det fremgår hvilke inntekter Abildsø IL har, samt forbruket til lagene og idrettslaget sentralt.
 • I tillegg kan det være noe rapportering av regnskapstall til Idrettsforbundet e.l. i samarbeid med styret.
 • Abildsø IL har god økonomi og ny regnskapsfører vil ta over et meget ryddig excelsystem.
 • Regnskapsfører må være strukturert og kunne avsette en ca 3-6 timer i kvartalet til oppgavene. En viss erfaring med regnskapsførsel, fra jobb, skole eller fritid, vil være en fordel.

Regnskapsfører trenger ikke sitte i styret, men det må holdes god kontakt med styret. Til å begynne med kan det sikkert også være fornuftig å være med på styremøter for å sette seg inn i driften av klubben.

Materialforvalter

 • Være ansvarlig for innkjøp til hvert enkelt lag og føre oversikt som leveres kasserer før årsoppgjør evt. hvert kvartal(ta i mot ønske om bestillinger, vurdere innkjøp mot lagenes budsjetter)
 • Sørge for at bestillinger blir merket med riktig årsklasser.
 • Ha oversikt over alle drakter som er i omløp. Lage sett av ca. 15-20.
 • Ingen lag får nye drakter før de gamle er innlevert.
 • Ansvarlig for innkjøp av felles klubbutstyr(baller, vester, kjegler, isposer etc.)
 • Videreformidle når lagenes utstyr er klar for henting