Ved åpning av kiosken

 1. Åpne lemmene. Viktig at lemmene festes fra utsiden!!!HUSK PLANKEN
 2. Sett ut søppelbøtter med plastposer oppi.
 3. Sett ut is flagg, parasoller.
 4. Fyll opp vann i pølsekokeren (til rista), med så varmt vann som mulig. Ikke rør temperaturen da deg er riktig stilt inn fra fabrikken.
 5. Kok kaffe (halvfullt filter) og stek vafler.
 6. Sett fram sjokolade og andre kioskvarer i hyllene

NB: Prøv å tilpasse pølsevarmingen mot slutten av vakten slik at det ikke er igjen så mange pølser når det er stengetid. Ikke putt oppi så mange av gangen.

Under kioskvakten

 1. Husk at du er Abildsø Idrettslags ”representant” på feltet.
 2. Baneoversikt og kampoppsett henger i kiosken og foran på tavla på kiosken.
 3. Nøkkel til klubbhus dørene er på knippet, må noen på WC så kan du låse opp garderoben.
 4. Kassakreditt blokk for lagleder ligger i skuffen under benken, husk å be de kvittere på den ene lappen, den andre får de som kvittering. Viktig å få med hvilket lag som handler.
 5. Det er ikke lov til å utbetale for dommere, for dette må lagene ordne selv.

Ved stenging av kiosken

 1. Pølsekoker, kaffetrakter og vaffeljern tømmes og RENGJØRES.
 2. Gulvet vaskes og kiosken ryddes.
 3. Søppelbøtter tømmes i søppelbøttene bak klubbhuset. Nøkkel henger i ballrommet, ved pumpa.
 4. Flagg og parasoller tas inn.
 5. Lemmene settes tilbake på plass, husk å sette på slåa.
 6. Sjokolade settes inn i kjøleskapet. DETTE ER VELDIG VIKTIG. Hvis dette ikke blir gjort blir alt ødelagt.
 7. Pølser og lomper tas ut av fryser og legges inn i kjøleskap til neste vakt.
 8. Varemangel meldes til kioskansvarlig når det nærmer seg tomt. Dette gjøres på mail til    gittehb@hotmail.com
 9. Kassen gjøres opp og regnskapsskjema fylles ut og signeres.
 10. Overskuddet fra hver dag levers ressurspersonen for ditt lag.
 11. Kiosken låses forsvarlig, kassen 500,- kr. Skal legges under hylla ved kaffetrakteren.
 12. IPAD, lader og nøkler gis til neste som skal stå. LAD OPP BANK OG PAD.
 13. Lagets ressursperson setter ukas overskudd inn på AIL`s konto og regnskapsskjema skal sendes til post@abildsoil.no. Merkes med KIOSK og navn på lag.

        Kontonummer:1503.53.59734

Husk at alt skal slåes inn på ipadden også kontant betaling. Ellers er hele poenget borte med å ha et kassasystem.

Kioskansvarlig er: Gitte Byholt, mob 91197733