Omberamming (flytting ) av kamper

Dersom man ønsker å flytte en offisiell kamp skal dette i hht reglene forhåndsgodkjennes av kretsenRutinene for dette finner dere her:

Brudd på disse reglene kan medføre poengtap og/eller bøter.

Kamper i barnefotballen (opp til og med 12 år)

Kampene kan antagelig flyttes uten at kretsen bryr seg. Vi oppfordrer lagene til å sette opp kamper på gresset hvis det er ledig. 
Man kan sette opp kamper på kunstgresset i sin egen eller andres treningstid (dersom dette er avtalt med lagleder/trener på det laget som må avgi sin treningstid – husk å informere om hvem avtalen er gjort med i skjemaet for endring av kalenderen).

Merk at kamper vi selv har flyttet (som ikke står oppført på fotball.no) må vike dersom kretsen setter opp en annen kamp i samme tidsrom. 

Flytting av kamper fra gresset til kunstgresset/grusbanen pga stengt gressbane. 

I perioder med mye regnvær kan gressbanene bli stengt. Det skal da verken trenes eller spilles kamper på disse banene. Oppsatte kamper kan flyttes til kunstgresset eller grusbanen så lenge det ikke er kamp der. Treninger må vike. Vi ber da alle utvise nødvendig smidighet i slike situasjoner slik at eventuell ledig plass på kunstgresset/grusen deles mellom de lagene som har trening så alle får trent. Det er også mulig å trene på gresset bare man holder seg unna banene.
Opplysning om stengte baner får du ved å ringe kommunens automatiske banetelefon – 815 50 585.

Treningstid

På grunn av kampprogrammet er det vil mange oppsatte treninger måtte flyttes/avlyses. Når gressbanene er åpne og det ikke er kamp kan trening flyttes til gresset. Også når gressbanene er stengt gå det an å spille på gresset utenfor banene så lenge det ikke er alt for vått (bruk skjønn).Husk ellers at kretsen når som helst kan sette opp nye kamper på banene våre. Sjekk alltid dagens kamper på feltet.