Alle som har en rolle som lagleder og trener til barn under 18 år må vise politiattest til klubben. Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett. Du kan logge på med MinID, BankID, Buypass, eller Commfides. (Det er også mulig å logge inn med BankID på mobil).

Følg linken til politiets sider under for informasjon om hvordan du gjør det. Her er det også informasjon for deg som ikke kan søke på nett. Med søknaden skal det vedlegges en bekreftelse på formålet for attesten. Denne finner du ferdig utfylt i pdf-format under. Innhenting av politiattest er gratis. Attesten sendes til vedkommende som søker.

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/

Bekreftelse fra Abildsø IL som må vedlegges søknaden:

Godkjent politiattest må etter mottak sendes til heidi.kolltveit@gmail.com

AIL har ikke lov til å arkivere politiattestene. Tilsendte attester vil derfor kun registreres og siden slettes. Kontaktperson i AIL har taushetsplikt ovenfor uvedkommende i forhold til de opplysninger den får kjennskap til.

Ønsker du mer informasjon om politiattester se: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Hilsen Heidi Kolltveit
AIL Sportslig utvalg