INSTRUKS/FUNKSJONSBESKRIVELSE REKRUTTERINGSANSVARLIG ABILDSØ IL

Under følger instruks/funksjonsbeskrivelse for rekrutteringsansvarlig i Abildsø IL. Med denne funksjonen i klubben sikrer Abildsø IL at frivillige, de aktive og foreldrene har en felles forståelse for klubborganiseringen fra oppstart for nye lag. Rollen som rekrutteringsansvarlig er i Abildsø IL en frivillig rolle som besettes av et medlem i Sportslig utvalg. Den rekrutteringsansvarlige skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.

Kompetansekrav

Det er ikke satt krav til formell trenerkompetanse til rollen som rekrutteringsansvarlig da denne rollen i Abildsø hovedsakelig er en organisatorisk rolle. Det rekrutteres trenere til nyoppstartede kull fra foreldregruppen og klubben tilbyr støtte til trenerutdannelse/kurs for alle trenere. Derimot ser klubben at det er en stor fordel at den som har rollen kjenner klubben godt. Vi ser gjerne at vedkommende har hatt eller har andre frivillige verv i klubben, har godt nettverk i nærmiljøet og sitter i Sportslig utvalg da dette utvalget følger opp rekrutteringsarbeidet og det sportslige videre etter oppstart.

Tidspunkt for oppstart av nye årganger:

Høsten ved oppstart av siste år i barnehagen, samt høsten man starter på skolen søker klubben aktivt etter nye spillere/informerer i nærmiljø om fotballtilbud. Dette gjøres ved utdeling av flyers (se vedlegg) samt utlysning i sosiale medier og på klubbens hjemmesider. Barn som ønsker å starte med fotball utenom på høsten innrulleres i lag på rett årskull og lagleder er ansvarlig for at barn og foreldre blir godt tatt mot og får all informasjon det trenger på laget. Sportslig utvalg støtter ved behov og stiller også gjerne på foreldremøter etter første oppstartsmøte.

Antall tiltak:

Rekrutteringsansvarlig holder i rekrutteringen på et årskull til alle roller på laget er fylt slik som lagleder/trener/andre verv. Etter dette fortsetter oppfølgingen via Sportslig utvalg som gjennom hele året følger opp lag gjennom bl.a. planlagte aktiviteter i klubbens årshjul. Klubbens treningsveileder som også sitter i Sportslig utvalg har også ansvar for å arrangere åpne klubbdager og påmelding til dette, samt sportslig innhold. Dette er dager som er åpne for alle barn i nærmiljøet med hensikt å være synlig i nærmiljøet, ta imot barn som er interessert i fotball og som ønsker å bli kjent med klubben og idretten. Dette kan være åpen dag for alle barn innen en viss alder, åpen dag for jenter eller andre arrangementer.

Kartlegge kompetanse:

Rekrutteringsansvarlig har sammen med resten av Sportslig utvalg ansvar for å kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til nye årskull. De er også ansvarlige for å følge opp og informere om klubbens tilbud om kurs til trenere i hht gjeldende sportsplan og avholde arrangementer for utvikling av trenere.

Foreldremøter:

På høsten ved oppstart av nye lag skal det etter noen åpne treninger arrangeres foreldremøte. Rekrutteringsansvarlig har sammen med lagleder/trener ansvar for dette og stiller på møtet. Møtet avholdes samtidig som en trening på klubbhuset. På møtet presenteres klubbens verdier, mål og retningslinjer, kontingenter og annen nyttig informasjon som utstyr osv.

Utvikling av rekrutteringsarbeid:

I Abildsø IL samarbeider rekrutteringsansvarlig og sportslig utvalg om å følge opp rekrutteringen. Antall spillere på hvert årskull følges tett opp med henblikk på å påse at man har nok spillere og at ikke årskull står i fare for å forsvinne. Klubben ønsker å systematisere arbeidet med vurdering av å slå sammen lag for å sikre levedyktige årskull og gode tilbud til alle barn i alle aldre. Dette arbeidet er igangsatt bl.a. med møter med alle trenere/lagledere på alle kull samt et eget fokus på jentelag i klubben.