Innkalling til stiftelsesmøte Rustad Abildsø Sportsklubb

Dato 1.desember kl. 18.00 – Sted: Rustad Klubbhus

Saksliste

  1. Godkjenne innkallingen
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av styret
  4. Fastsettelse av kontingent
  5. Godkjenne klubbens vedtekter

Vel møtt!