Nye treningstider på kunstgresset og i øvre/nedre gymsal på skolen fra og med 03.02.2021.

Kunstgressbanen er delt i 4. A er nærmest garderoben, D er lengst vekk fra garderoben. 

Ansvarlig for treningstider er Sportslig utvalg/Christian Falao, mobil 41632320, mail christian.falao@hotmail.com

Ved serie spill gjelder følgende:

  • Det kan bli satt opp nye kamper på kunstgresset, både av klubben og kretsen. De går foran trening. Følg derfor med på hjemmesiden og fotball.no
  • Kamper som er satt opp på gresset og som ikke kan gjennomføres hvis banen blir stengt kan også flyttes til kunstgresset og går da foran trening. 
  • Om man ønsker å flytte en kamp til et annet tidspunkt (uten å gå via kretsen) må dette gjøres til et tidspunkt man har treningstid på kunstgresset, eller etter avtale med de som blir berørt. 

Disse kan slå på lyset:
Pål Sjønnesen tlf. 90624396
Mads Tveit  tlf. 41221993
Trygve Kvarme tlf. 46409781

Ingen andre har denne muligheten. En av disse må kontaktes hvis lyset ikke er på ved behov. Vi slukker lyset 30 minutter etter oppsatt treningstid slutt. Husk at av hensyn til naboene skal alle aktiviteter være avsluttet senest kl. 22.00. Kl 22.15 slukkes lyset automatisk

 Kunstgresset:

Dag:Tid:ABCD
Mandag1700-1810J-2011/12J/G-2014J-2010 J/G-2013
Mandag1810-1920G-2008G-2008J-2009 G-2010
Mandag1920-2030J-2005/06J-2005/06G-2006/07G-2006/07 
Mandag2030-2200Old BoysOld Boys
      
Tirsdag1700-1810G-2009G-2009KeepereJ/G-2013
Tirsdag1810-1920J-2007J-2007 KeepereJ-2010
Tirsdag1920-2030J-2006J-2006 J-2006J-2006
Tirsdag2030-2200    
      
Onsdag1700-1810G-2012 
Onsdag1810-1920G-2011G-2010G-2009J-2011/12
Onsdag1920-2030 G-2006 /07G-2006/07J-2007/08J-2007/08
Onsdag2030-2200 G-19G-19   
      
Torsdag1700-1810 J-2011/12 J-2010 G-2015J-2015 
Torsdag1810-1920G-2008G-2009G-2006/07G-2006/07
Torsdag1920-2030J-2004/05/062004/05/06J-2004/05/06J-2004/05/06
Torsdag2030-2200
      
Fredag1630-1800 J-2005/06  J-2005/06  J-2005/06  J-2005/06
      
Lørdag 1000-1200 J-05/06/07J-05/06/07  J-05/06/07 J-05/06/07
  1600-1800 J-05/06/07 J-05/06/07 J-05/06/07 J-05/06/07
Søndag1700-1900G-2010G-06/07/08G-06/07/08G-06/07/08
Søndag1900-2030J-2005/06J-2005/06J-2005/06J-2005/06
Søndag2030-2200    

 Inne på skolen:

INNETRENING 2021
ØVRE GYMSALMOBILÅPNING AV DØRA
TIDMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
1700-1800BALLETTG/2009BALLETT 
1800-1900G/J-2013BALLETTG/J/2012BALLETT 
1900-2000TRIMBALLETTTRIMBALLETT 
2000-2100 BALLETTBALLETT 
      
NEDRE GYMSALMOBILÅPNING AV DØRA
TIDMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
1700-1800G-2014G/J-2013 J-2011/12 
1800-1900J-2014J-2010G/2010G/2011 
1900-2000G/2008J/2009 
2000-2100  DommereDamerVeteran 
2100-2200  G-19